top of page

Atlikti savo vaidmenį

Dave Branon


„Tarnaukite vieni kitiems kaip geri visokeriopos Dievo malonės tvarkytojai, sulig kiekvieno gautąja dovana.“ (1 Pt 4, 10)


Dvi mano anūkės nusprendė vaidinti spektaklyje „Alisa stebuklų šalyje“. Be abejo, jos tikėjosi gauti pagrindinius vaidmenis. Megė norėjo būti Alisa, o Ketė manė, jog jai tiktų Matildos vaidmuo. Tačiau jos gavo gėlių vaidmenis. Tai tikrai nebuvo bilietas į Brodvėjų.


Bet mano dukra sakė, kad mergaitės „džiaugėsi dėl draugių, kurios gavo pagrindinius vaidmenis. Atrodė, kad jų džiaugsmas buvo dar didesnis dėl to, jog draugės buvo laimingos“.


Kokia puiki iliustracija, kaip turėtų atrodyti teisingi tarpusavio santykiai Kristaus kūne! Kiekvienoje vietinėje bažnyčioje yra taip vadinami pagrindiniai vaidmenys. Tačiau taip pat yra reikalingos ir „gėlės“, t. y. tie, kurie atlieka svarbų, bet ne itin pastebimą darbą. Jeigu kiti žmonės gauna vaidmenis, kuriuos norėjome gauti mes, geriau palaikykime juos, o patys uoliai atlikime darbą, kurį mums paskyrė Dievas.


Padėti ir padrąsinti kitus – tai būdas parodyti savo meilę Viešpačiui. Laiške hebrajams pasakyta: „Dievas nėra neteisingas, kad pamirštų jūsų darbą ir meilės triūsą, kurį parodėte Jo vardui, kai tarnavote ir tebetarnaujate šventiesiems“ (Hbr 6, 10). Nė viena dovana, gauta iš Jo rankų, nėra nesvarbi. „Tarnaukite vieni kitiems kaip geri visokeriopos Dievo malonės tvarkytojai, sulig kiekvieno gautąja dovana.“ (1 Pt 4, 10)


Tik įsivaizduokite bažnyčią, kurioje visi vienas kitą palaiko ir naudoja Dievo šlovei Jo duotas dovanas (Hbr 6, 10). Kiek tai suteiktų džiaugsmo ir šviesos!


Ar pažįstate ką nors, kas gavo užduotį, kurios norėjote jūs, ir kuriam būtų naudingas jūsų palaikymas? Kodėl yra teisinga dėkoti Dievui už tarnystę, kurią Jis jums pavedė?


Viešpatie Dieve, padėk man nesusitelkti ties kitų pasiekimais, o tarnauti Tau pagal duotą man Tavo pašaukimą. Suteik man gebėjimą padrąsinti ir palaikyti kitus tame, ką jie daro Tau.


© Our Daily Bread

10 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page