top of page

Džiaugsmas iš Dievo

Cinty Hess Kasper

Linksma širdis gydo kaip vaistai.“ (Pat 17, 22)


Būdama tarp žmonių Marsija stengiasi šypsotis. Tai jos būdas suartėti su žmonėmis, kuriems galbūt reikia pamatyti draugiškumą. Daugeliu atveju žmonės jai nusišypso taip pat. Tačiau kai visiems reikėjo nešioti kaukes, šypsenos nebuvo matyti. „Labai liūdna – pagalvojo Marsija – bet aš taip paprastai nepasiduosiu. Galbūt, jie iš akių pamatys, kad aš šypsausi?“


Beje, ši idėja turi mokslinį pagrindą. Lūpų kraštelių raumenys ir tie, dėl kurių nuoširdžiai šypsantis prisimerkia akys, dirba tandemu. Kai šypsosi ne tik lūpos, bet ir akys, yra vadinama „Diušeno (Duchenne) šypsena“.


Patarlių knyga primena, kad „Akių šviesa pradžiugina širdį“ ir „Linksma širdis gydo kaip vaistai“ (Pat 15, 30; 17, 22). Dažnai Dievo vaikų šypsenos kyla iš antgamtinio džiaugsmo jų širdyse. Tai Dievo dovana, kuri išsilieja į mūsų gyvenimą, kai mes drąsiname žmones, kurie turi nešti sunkias naštas, arba kalbamės su tais, kurie ieško atsakymų į sunkius klausimus. Net kai mes kenčiame, mumyse vis tiek gali spindėti džiaugsmas.


Kai gyvenimas atrodo tamsus, pasirinkite džiaugsmą. Tegul jūsų šypsena tampa vilties langu, atspindinčiu Dievo meilę ir Jo buvimo jūsų gyvenime šviesą.


Ko dar mus moko Biblija apie džiaugsmą Viešpatyje? Kaip vidinis džiaugsmas prisideda prie sveiko proto, kūno ir dvasios?


Brangus Dieve, džiaugsmas, kuri man teiki, yra mano stiprybė. Padėk man būti Tavo meilės pasiuntiniu kitiems.


© Our Daily Bread

101 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page