top of page

Dangaus paukščiai

Patricia Raybon

Nesirūpinkite.“ (Mato 6, 25) Virš stogų kilo vasaros saulė. O besišypsanti kaimynė, pamačiusi mane prie namo, šnabždėdama pakvietė ateiti ir kažką pažiūrėti. "Kas ten?", - suintriguota šnabždėjau atgal. Ji nuvedė mane prie kiniško varpelio savo verandoje. Prie metalinio skersinio buvo pritvirtintas apvalus sausos žolės gabalas. "Kolibrio lizdas", - sušnabždėjo mano kaimynė. - Pažvelkite į vidų!" Lizdo gilumoje buvo vos įžiūrimi du mažyčiai, į adatas panašūs iškelti snapeliai. Jaunikliai laukė savo mamos. Stovėjome ir žavėjomės. Išsitraukiau telefoną, kad nufotografuočiau. "Tik ne per arti, - pasakė kaimynas, - kad neišgąsdintume motinos. Taigi laikydamiesi pagarbaus atstumo, ėmėmės kolibrių šeimos globos. Tačiau neilgam. Po savaitės motina ir jaunikliais dingo taip pat tyliai, kaip ir pasirodė. Kas jais pasirūpins? Biblija mums pateikia puikų ir gerai žinomą atsakymą. Esame prie jo taip pripratę, kad galbūt pamiršome jo turinį. "Nesirūpinkite", - sakė Jėzus (Mt 6, 25). Paprastas ir gražus pamokymas. "Pažvelkite į padangių paukščius: nei jie sėja, nei pjauna, nei į kluonus krauna, o jūsų dangiškasis Tėvas juos maitina", - pridūrė Jis (26 eil.). Kaip Dievas rūpinasi mažais paukšteliais, taip Jis rūpinasi ir mumis, maitindamas mūsų kūną, sielą ir dvasią. Tai puikus pažadas. Kasdien kreipkimės į Jį, pamirškime rūpesčius ir pakilkime virš tuštybės. Kuo skiriasi rūpestis nuo planavimo arba rūpestis nuo atsargumo? Kaip Dievas kasdien rūpinasi jūsų gyvenimu? Mylintis Viešpatie, nuolankiai galvoju, kad Tu rūpiniesi mano poreikiais. Padėk man rimtai atsižvelgti į Tavo pažadą ir kasdien vis labiau pasitikėti Tavimi.

© Our Daily Bread

61 peržiūra0 komentarų

Naujausi įrašai

Rodyti viską

Kommentarer


bottom of page