top of page

Gailestingumas ir malonė

James Banks

Jis [Jozijas] pradėjo ieškoti savo tėvo Dovydo Dievo.“ (2 Kr 34, 3)


Didžiulė puiki saulėgrąža stovėjo nacionalinės autostrados skiriamosios juostos viduryje vos per kelis metrus nuo greitkelio. Važiuodamas pro šalį stebėjausi, kaip ji ten galėjo išaugti, nes niekur aplinkui nesimatė nė vienos saulėgrąžos. Tik Dievas galėjo sukurti tokį ištvermingą augalą, kuris galėjo augti taip arti greitkelio važiuojamosios dalies, pilkame žvyre, dengiančiame jo vidurį. Ten lyg niekur nieko ji augo, lengvai siūbavo vėjyje ir linksmai sveikino skubančius savo reikalais pravažiuojančius.


Senajame Testamente yra aprašyta ištikimo Judėjų karaliaus Jozijo istorija, kuris pasirodė taip pat netikėtai. Jo tėvas ir senelis uoliai tarnavo kitiems dievams. Bet kai karaliumi tapo aštuonmetis Jozijas, tai „dar būdamas jaunuolis jis pradėjo ieškoti savo tėvo Dovydo Dievo“ (2 Kr 34, 3). Jozijas siuntė „taisyti Viešpaties namų“ (2 Kr 34, 8), ir darbų šventykloje metu buvo rasta Įstatymo knyga (penkios pirmosios Senojo Testamento knygos; 2 Kr 34, 14). Tada Dievas paskatino Joziją, kad jis sugrąžintų visą judėjų tautą į protėvių tikėjimą. „Kol jis buvo gyvas, jie neatsitraukė nuo Viešpaties“ (Kr 34, 33).


Dažnai Mūsų Dievas netikėtai suteikia gailestingumą. Jis padaro, kad netikėtai iš kietos, pačios nepalankiausios gyvenimo aplinkybių dirvos išauga didelė malonė. Būkite atidūs. Jis gali tai vėl padaryti tiesiog šiandien.


Kokį netikėtą Dievo gailestingumą jūs esate patyrę? Kaip mintis, jog Jis gali suteikti nelauktą malonę, duoda jums vilties šiandien?


Dangaus Tėve, aš šlovinu Tave už tai, kad Tu niekada nesikeiti. Tavo gailestingumas „atsinaujina kas rytą“ (Rd 3, 23). Padėk man laukti to, ką Tu atsiųsi man šiandien.


© Our Daily Bread

61 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page