top of page

Galinga srovė

Lisa M. Samra

„Teisingumas tegu teka kaip vandenys, o teisumas – kaip galinga srovė.“ (Am 5, 24)


Apžiūrėjusi daugybę eksponatų ir artefaktų, kurie atspindėjo žiaurią vergovės tikrovę ir jos padarinius Nacionaliniame afroamerikiečių istorijos ir kultūros muziejuje Vašingtone, aš apsidžiaugiau aptikusi „apmąstymų kiemelį“. Ši raminanti patalpa turėjo beveik permatomas bronzinės spalvos stiklo sienas, o vandens srovė liejosi iš lubų į baseiną.


Aš prisėdau šioje ramioje vietoje ir pamačiau ant sienos Martino Liuterio Kingo žodžius: „Mes pasiryžę (...) dirbti ir kovoti, kol teisingumas neims tekėti kaip vanduo, ir teisumas – kaip galinga srovė“. Šie stiprūs žodžiai paimti iš Senojo Testamento Amoso knygos.


Amosas buvo pranašas, gyvenęs tarp žmonių, kurie buvo įsitraukę į religinę veiklą. Jie šventė šventes ir aukojo aukas, bet jų širdis buvo toli nuo Dievo (Am 5, 21-23). Dievas atmetė tokią šių žmonių tarnystę, nes jie buvo nusigręžę nuo Jo įsakymų, įskaitant ir tuos, kurie kalbėjo apie teisingumą vargšams ir engiamiems.


Pranašas rašė, kad vietoje religinių apeigų, atliekamų be meilės Dievui ir žmonėms, Viešpats tikisi, kad Jo tauta nuoširdžiai rūpinsis visų žmonių gerove. Tokį gyvenimą pranašas lygina su vandeninga upe, kuri visur, kur prateka, neša gyvybę.


Jėzus mokė tos pačios tiesos, jog meilė Dievui yra susijusi su meile artimui (Mt 22, 37-39). Jei mes trokštame mylėti Dievą, tegul mūsų širdys taip pat vertina ir brangina teisingumą.

Kaip jūs galite mylėti Dievą, siekdami teisingumo kitiems? Kokie dosnaus gyvenimo vargšams ar rūpesčio engiamiems pavyzdžiai jus įkvepia?


Dangaus Tėve, dėkoju, kad Tavo meilė yra tarsi srauni srovė, suteikianti teisingumą visiems žmonėms. Padėk man prisijungti prie Tavęs Tavo gydančiame darbe.


© Our Daily Bread

8 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page