top of page

Griežtas atsisakymas

Winn Coller

Danielius (...) tris kartus per dieną jis atsiklaupęs melsdavosi ir dėkodavo Dievui...“ (Dan 6, 10)


Kai per Antrąjį pasaulinį karą naciai pašaukė į kariuomenę Francą Jägerstätterį, jis baigė pagrindinius karinius mokymus, bet atsisakė prisiekti būti lojalus Adolfui Hitleriui. Valdžia leido Francui grįžti į savo fermą, bet vėliau vis tiek jį pašaukė į kariuomenę. Išstudijavęs nacių ideologiją ir sužinojęs apie žydų genocidą, Jägerstätteris nusprendė, kad būti ištikimam Dievui ir dalyvauti kariniuose veiksmuose nacių pusėje yra nesuderinami dalykai. Jį areštavo ir nuteisė mirti. Be tėvo liko trys dukros.


Daugelis tikinčiųjų Jėzumi, nepaisant mirtino pavojaus, griežtai atsisakė, kai buvo įsakyta nepaklusti Dievui. Vienas iš tokių yra Danieliaus istorija. Kai buvo išleistas karaliaus įsakymas, „kad kiekvienas, kuris per trisdešimt dienų ko nors prašys iš bet kokio dievo ar žmogaus, [o ne tavęs, karaliau,] būtų įmestas į liūtų duobę“ (Dan 6, 8).Danielius liko ištikimas.„Tris kartus per dieną jis atsiklaupęs melsdavosi ir dėkodavo Dievui...“ (Dan 6, 10). Pranašas garbino Dievą – ir tik Jį vieną, nesvarbu, kiek tai jam bekainuotų.


Kartais pasirinkimas yra aiškus. Nors visi aplinkui ragintų mus sekti paskui daugumą, niekada nereikia nusigręžti nuo paklusnumo Dievui, nepaisant pavojaus mūsų reputacijai ar gerovei. Kartais net mokėdami didelę kainą, turime griežtai atsisakyti.


Kokiuose dalykuose numanote, kad paklusdami Dievui turėsite griežtai atsisakyti? Kiek tai gali jums kainuoti?


Dieve, aš žinau, kad mano ištikimybė Tau, kartais reikalauja pasakyti „Ne“ žmonių lūkesčiams ar reikalavimams. Tai gali man brangiai kainuoti. Suteik man drąsos.


© Our Daily Bread

110 peržiūrų0 komentarų

Naujausi įrašai

Rodyti viską

Comments


bottom of page