top of page

Iš liūto nasrų

Amy Boucher Pye

Mano Dievas atsiuntė savo angelą, kuris užčiaupė liūtų nasrus.“ (Danieliaus 6, 22) Nusprendę sekti Kristumi, Taheris ir jo žmona Donija žinojo, kad jų laukia persekiojimas. Iš tiesų vieną dieną į jų namus atėjo valdžia, užrišo Taherui akis, uždėjo antrankius ir išsivedė. Galiausiai jį įkalino ir apkaltino atsimetimu nuo tikėjimo. Prieš prasidedant teismui, jiedu su Donija vienas kitam pasakė, kad neišsižadės Jėzaus. Per nuosprendžio paskelbimą įvyko nesuvokiamas dalykas. Teisėjas tarė: „Nežinau kodėl, bet noriu ištraukti tave iš banginio gerklės ir iš liūto nasrų“. Taheris suprato: „Tai padarė Dievas“. Kaip kitaip galėtume paaiškinti, kodėl teisėjas rėmėsi dviem Biblijos vietomis (žr. Jonos 2; Dan 6). Taheris buvo paleistas ir netrukus šeima galėjo persikelti į saugią vietą. Netikėtas drąsaus krikščionio išlaisvinimas priminė Danieliaus istoriją. Karaliaus išmintingas patarėjas turėjo būti paaukštintas, o tai sukėlė kunigaikščių ir vietininkų pavydą (Dan 6, 3-5). Jie susitarė įtikinti karalių Darijų priimti įstatymą, draudžiantį teikti prašymus kam nors kitam, išskyrus jį patį. Danielius, žinoma, ir toliau meldėsi Dievui. Darijus buvo priverstas įmesti jį liūtams (16 eil.). Tačiau Dievas „išgelbėjo Danielių“ (27 eil.), lygiai taip pat, kaip išgelbėjo Taherį per teisėjo nuosprendį. Šiandien daug tikinčiųjų kenčia ir net miršta dėl savo ištikimybės Kristui. Tačiau, jei suvoksime, kad Dievas gali padaryti tai, ko net neįsivaizduojame, mūsų tikėjimas persekiojimuose tik sustiprės. Atminkite: Jis yra su jumis visose kovose! Ką manote apie Taherio ir Donijos išlaisvinimą? Kaip galite pasitikėti begaline Dievo galia? Gelbėtojau Dieve, padėk man pasikliauti Tavimi, kai kliūtys atrodo neįveikiamos.

© Our Daily Bread

84 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page