top of page

Iš nepritekliaus

Visi aukojo iš savo pertekliaus, o ji iš savo nepritekliaus įmetė visą, ką turėjo, visą savo pragyvenimą.“ (Mrk 12, 44)


Vorenas Bafetas (Warren Buffett) su Bilu ir Melinda Geitsais (B.M. Gates) pakeitė istorijos eigą, kai pradėjo kampaniją „Dovanojimo priesaika“, žadėdami paaukoti pusę savo pinigų labdarai. 2018 m. tai sudarė 92 milijardus dolerių. Šis poelgis sudomino psichologą Paulių Pifą (Piff), kuris atliko aukotojų tyrimą. Rezultatai parodė, jog neturtingi buvo dosnesni, už turtinguosius. Atitinkamai pagal tai, kiek jie turėjo, jie aukojo 40 proc. daugiau. Tie, kurie patys patyrė skurdą, yra linkę daugiau aukoti.


Tą žinojo ir Kristus. Atėjęs į šventyklą, Jis stebėjo, kaip žmonės aukoja pinigus (Mrk 21, 41). Daugelis turtingųjų aukojo daug, o vargšė našlė atidavė dvi paskutines varines monetas, kurias įdėjo į aukų skrynią. Aš įsivaizduoju, kaip Jėzus susižavėjęs pašaukė savo mokinius, kad jie nepraleistų šio pritrenkiančio vaizdo. „Ši beturtė našlė įmetė daugiausia iš visų, kurie dėjo į aukų skrynią“, – tarė Jis (Mrk 12, 43; Biblijos draugijos vert.). Mokiniai nustebę susižvalgė norėdami, kad kas nors paaiškintų Mokytojo žodžius. Todėl Jis tęsė: „Visi aukojo iš savo pertekliaus, o ji iš savo nepritekliaus įmetė visą, ką turėjo, visą savo pragyvenimą.“ (Mrk 12, 44)


Galbūt mes turime visai nedaug, tačiau Viešpats ragina mus aukoti ir iš nepritekliaus. Tegul kitiems tai atrodo menka. Mes duodame, ką turime, ir Dievas džiaugiasi mūsų dosniomis aukomis.


Ką jums reiškia aukoti iš nepritekliaus? Kaip jūs šiandien galite atiduoti Kristui visa, ką turite?


Dieve, aš galiu duoti visai mažai. Mano aukos atrodo tokios menkos ir nereikšmingos. Bet štai, aš stoviu priešais Tave toks, koks esu. Priimk mane mano skurde.


© Our Daily Bread

26 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page