top of page

Jis kausis už jus

Patricia Raybon

Žirgas ruošiamas kovos dienai, bet pergalę teikia Viešpats.“ (Pat 21, 31)


„Būgnininkas“ – taip buvo pavadintas vienas iš šimto dvylikos žirgų, ant kurių britų kareiviai skriejo į mūšį garsioje lengvosios kavalerijos brigados atakoje. Žirgas buvo sužeistas mūšyje. Tačiau jis parodė tokią ištvermę ir drąsą, kad dalinio vadas pulkininkas leitenantas de Salis nusprendė, jog žirgas yra vertas tokio pat medalio kaip ir drąsūs kariai. Taip ir buvo padaryta nepaisant to, kad jų kariniai veiksmai prieš priešo pajėgas ir nepavyko. Kavaleristų narsa drauge su žirgų drąsa šį įvykį padarė vienu iš svarbiausių britų karo istorijos įvykių, kuris yra prisimenamas ir šiandien.


O dar šis įvykis iliustruoja ir seną Biblijos palyginimo išmintį: „Žirgas ruošiamas kovos dienai, bet pergalę teikia Viešpats“ (Pat 21, 31). Raštas aiškiai teigia šį principą. „Nes Viešpats, jūsų Dievas, eina su jumis kovoti už jus su jūsų priešais ir išgelbėti jus“ (Įst 20, 4). Ir iš tiesų, Jis kaunasi už mus net prieš mirties geluonį, kaip rašė apaštalas Paulius: „Mirties geluonis yra nuodėmė, o nuodėmės jėga – įstatymas. Bet dėkui Dievui, kuris duoda mums pergalę per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų!“


Tai žinodami, ruoškimės sunkiems gyvenimo išmėginimams. Kad mūsų tarnystė būtų sėkminga, mes mokomės, darbuojamės ir meldžiamės. Norėdami sukurti meno kūrinį, mes tobuliname meistriškumą. Norėdami įkopti į kalną, mes tikriname įrangą ir treniruojame raumenis. O paskui, būdami pasiruošę, stiprios Kristaus meilės dėka mes tampame daugiau negu nugalėtojais.


Kokiems mūšiams jūs dabar ruošiatės? Jeigu jūsų pergalė priklauso nuo Dievo, kodėl reikia ruoštis išmėginimams?


Dangaus Tėve, aš žinau, kad ateityje bus išmėginimų. Padėk man taip paruošti savo širdį, kad Tu laimėtum pergalę.


© Our Daily Bread

100 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page