top of page

Jis mūsų nepaleis

Updated: Nov 12, 2020

Marvin Williams

„Aš duodu joms amžinąjį gyvenimą; jos nepražus per amžius, ir niekas jų neišplėš iš mano rankų.“ (Jn 10, 28)


Chulijas važiavo dviračiu per Džordžo Vašingtono tiltą – judrią dviaukštę magistralę, jungiančią Niujorką ir Naująjį Džersį, kai jis susidūrė su gyvenimo ir mirties situacija. Ant tilto atbrailos virš Hadsono upės stovėjo vyras ir ruošėsi šokti žemyn. Policija nebūtų spėjusi laiku atvykti, todėl Chulijas nusprendė veikti pats. Jis nušoko nuo dviračio, ištiesė rankas ir ėmė kalbėti: „Nereikia! Mes tave mylime!“ Paskui jis sugriebė nusivylusį vyrą ir drauge su kitu praeiviu nutempė į saugią vietą. Policijos ataskaitoje buvo pastebėta, kad Chulijas nepaleido nelaimėlio, net tada, kai atvyko pagalba.


Prieš du tūkstančius metų buvo situacija, kada taip pat buvo sprendžiamas gyvenimo arba mirties klausimas. Gerasis Ganytojas Jėzus pasakė, kad Jis atiduos savo gyvybę, kad išgelbėtų tuos, kurie Juo tiki. Jis sakė, kaip palaimins savo avis: jos asmeniškai pažins Jį, gaus amžinojo gyvenimo dovaną, niekuomet nepražus ir bus visiškai saugios Jo globoje. Šis saugumas priklauso ne nuo silpnų ir bejėgių avių, o nuo patikimo Ganytojo, kuris niekuomet neleis jų išplėšti iš savo rankų (Jn 10, 28-29).


Kai mes buvome nusivylę ir beviltiškoje padėtyje, Jėzus mus išgelbėjo. Dabar Jo rankose esame visiškai saugūs. Jis mus myli, ieško, randa, gelbsti ir niekada mūsų nepaleidžia.

Kas trukdo jums jaustis saugiai santykiuose su Kristumi? Ką jūs jaučiate, žinodami, kad jūsų saugumas priklauso nuo Jo jėgos, o ne nuo jūsų silpnumo?


Viešpatie Jėzau, kai aš nusidėdamas nutolstu nuo Tavęs, Tu iš savo malonės niekuomet nepaleidi manęs.


© Our Daily Bread

8 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page