top of page

Kaip Jėzus

Bill Crowder

O kuriuos Jis [Dievas] iš anksto numatė, tuos iš anksto ir paskyrė tapti panašius į Jo Sūnaus atvaizdą.“ (Rom 8, 29)


Vaikystėje teologas Bruce Ware buvo pasipiktinęs apaštalo Petro Pirmojo laiško tekstu, kuris ragina mus būti tokius kaip Kristus (1 Pt 2, 21-23). B. Ware knygoje „Žmogus Jėzus Kristus“ aprašė savo jausmus: „Aš nusprendžiau, kad tai yra neteisinga. Ypač kai Petras ragina mus eiti pėdomis To, kuris „nepadarė nuodėmės“. Visiška nesąmonė!.. Aš tiesiog negalėjau suprasti, kaip Dievas iš tiesų galėjo to reikalauti iš mūsų“.


Aš suprantu, kodėl B. Ware šis Biblijos raginimas buvo toks gluminantis. Senoje giesmėje giedama: „Būti kaip Gelbėtojas, būti kaip Gelbėtojas – štai ko trokšta mano siela“. Bet kaip teisingai pastebėjo B. Ware, mes esame bejėgiai tai padaryti. Palikti patys sau mes niekuomet netapsime tokiais, kaip Kristus.


Tačiau mes nesame palikti patys sau. Dievo vaikams yra duota Šventoji Dvasia. Ji ir turi atspindėti mumyse Jėzų Kristų (Gal 4, 19). Todėl nenuostabu, kad savo laiške, skyriuje apie Šventąją Dvasią, Paulius rašo: „O kuriuos Jis [Dievas] iš anksto numatė, tuos iš anksto ir paskyrė tapti panašius į Jo Sūnaus atvaizdą“ (Rom 8, 29). Dievas atliks mumyse savo darbą. Ir Jis tai padarys per mumyse gyvenančią Jėzaus Kristaus Dvasią.


Paklusdami Dievo Dvasios veikimui, mes iš tikrųjų tampame labiau panašūs į Jėzų. Kokia paguoda žinoti apie tokį nuostabų Dievo planą mums!


Kokį Šventosios Dvasios vaisių jūs norėtumėte turėti savo gyvenime? (žr. Gal 5, 22-23). Kas padės jums dėl to?


Dangaus Tėve, aš noriu būti labiau panašus į Tavo Sūnų. Bet taip dažnai suklumpu žodžiuose, mintyse ir darbuose. Atleisk man ir padėk paklusti Tavo Dvasios veikimui, kad Jėzus galėtų atsispindėti manyje.


© Our Daily Bread

30 peržiūrų0 komentarų

Naujausi įrašai

Rodyti viską

Comments


bottom of page