top of page

Kaip pavadinti kūdikį?

Dave Branon

„Štai mergelė taps nėščia, pagimdys sūnų ir pavadins jį Emanueliu.“ (Iz 7, 14)


Marijai besilaukiant kūdikio, nereikėjo Juozapo klausti: „Kaip mes pavadinsime vaikelį?“ Skirtingai nuo daugelio kūdikių besilaukiančių žmonių, Marijai su Juozapu dėl vaiko vardo nekilo jokių abejonių.


Angelai, kurie iš pradžių aplankė Mariją, o paskui Juozapą, jiems pasakė, jog kūdikio vardas bus Jėzus (Mt 1, 20-21; Lk 1, 30-31). Juozapui pasirodęs angelas paaiškino šio vardo prasmę: „Jis išgelbės savo tautą iš jos nuodėmių.“ Ir dar Jį „pavadins Emanueliu“ (Iz 7, 14), kuris reiškia „Dievas su mumis.“ Jis bus Dievas, atėjęs į žemę žmogaus pavidalu – Dievas suvystytas vystyklais. Pranašas Izaijas atskleidė dar kelis Kristaus titulus: „Nuostabusis, Patarėjas, Galingasis Dievas, Amžinasis Tėvas, Ramybės Kunigaikštis.“ (Iz 9, 6) Nes Jis savyje įkūnys visus šiuos vardus.


Duoti vaikui vardą visuomet yra jaudinantis dalykas. Bet nė vienas kitas kūdikis neturėjo tokio galingo, nuostabaus ir pasaulį keičiančio vardo kaip „Jėzus, vadinamas Kristumi.“ (Mt 1, 16) Kokia garbė būti tiems, kurie „šaukiasi mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardo.“ (1 Kor 1, 2)! „Nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo turime būti išgelbėti.“ (Apd 4, 12)


Besiartinant Kalėdoms dar labiau šlovinkime Gelbėtoją ir mąstykime, ką Jis mums reiškia.

Kaip jus įkvepia mąstymas apie Jėzaus vardą? Kokie Jo vardai užrašyti Izaijo 9, 6 yra jums ypač svarbūs šiuo metu? Kodėl?


Dėkoju Dieve, kad Tu atsiuntei tą, kuris tapo mūsų Gelbėtoju, Patarėju, Ramybės Kunigaikščiu ir Mesiju. Aš švenčiu Jo gimimą, nes Jo gyvenimas, mirtis ir prisikėlimas davė mums amžinąjį gyvenimą.


© Our Daily Bread

11 peržiūrų0 komentarų

Naujausi įrašai

Rodyti viską

Comments


bottom of page