top of page

Kalbėti apie tikėjimą

Amy Boucher Pye

Pakanka tau mano malonės, nes mano stiprybė tampa tobula silpnume.“ (2 Kor 12, 9)


Kai rašytoja ir misionierė Bekė Pipert (Becky Pippert) gyveno Airijoje, ji labai norėjo Kristaus Evangelija pasidalinti su savo manikiūrininke Hezer (Heather). Tačiau ji neparodė susidomėjimo. Bet kartą Bekė pasimeldė ir vėl nuėjo į saloną.


Hezer dirbo, o Bekė tuo metu vartė seną žurnalą, kuriame jos dėmesį atkreipėį vienos iš modelių nuotrauka. Kai Hezer paklausė, kas ją taip sudomino, Bekė atsakė, kad nuotraukoje yra jos artima draugė, kuri anksčiau buvo žurnalo Vogue viršelio modelis. Paskui ji papasakojo, kaip ši jos draugė atsivertė į Dievą. Hezer klausėsi susidomėjusi.


Paskui Bekė išvyko į kelionę, o kai grįžo į Airiją, sužinojo, kad Hezer persikraustė į kitą miestą. „Aš prašiau Dievo galimybės pasidalinti Evangelija, - pagalvojo ji, - ir Viešpats išklausė mano maldą!“

Suvokdama savo silpnumą Bekė pagal apaštalo Pauliaus pavyzdį kreipėsi pagalbos į Dievą. Kai Paulius prašė pašalinti iš jo kūno dyglį, Viešpats atsakė: „Pakanka tau mano malonės, nes mano stiprybė tampa tobula silpnume“ (2 Kor 12, 9). Apaštalas išmoko mažuose ir dideliuose dalykuose pasikliauti Dievu.


Jei mes pasitikėsime Dievo pagalba, norėdami pamilti aplinkinius, tai tikrai rasime progų nuoširdžiai jiems paliudyti savo tikėjimą.


Kada Dievas jums padėjo kam nors papasakoti apie savo tikėjimą? Kaip jūs galite šiandien melstis už tuos, kuriuos norite supažindinti su Kristumi?


Mylintis Viešpatie Jėzau, nepaisant mano silpnybių, darbuokis per mane Tavo Tėvo šlovei. Paveik mano gyvenimą, kad galėčiau dalintis Gerąja naujiena apie Tavo malonę.


© Our Daily Bread

55 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page