top of page

Maža žuvelė

Cindy Hess Kasper

„Tada ateik ir sek paskui mane.“ (Mt 19, 21)


Šeima iš Britanijos keletą metų gyveno Afrikoje, kur susidraugavo su vienu vietiniu gyventoju. Sutuoktiniai daug kartų kalbėjosi su juo apie Kristaus meilę ir apie išgelbėjimą. Tačiau jų draugas visą gyvenimą pragyveno kitoje religijoje ir negalėjo ryžtis ją palikti, nors suprato, kad tikėjimas Kristumi yra „geriausia tiesa“. Be to jis buvo suinteresuotas finansiškai. Šis žmogus buvo vienas iš savo religijos vadovų, už ką gaudavo užmokestį. O dar jis bijojo dėl savo reputacijos visuomenėje.


Apgailestaudamas jis aiškino: „Aš esu žmogus, kuris gaudo rankomis žuvį upelyje. Aš sugavau mažą žuvelę, o pro šalį praplaukia didelė žuvis. Norint sugauti didžiąją, reikia paleisi mažą!“


Panašią problemą turėjo jaunuolis, kurį aprašo Matas savo evangelijoje. Atėjęs pas Kristų jis paklausė: „Gerasis Mokytojau, ką turiu daryti, kad turėčiau amžinąjį gyvenimą?“ Šis žmogus atrodė labai nuoširdus, bet nebuvo pasiruošęs visiškai pašvęsti savo gyvenimo Kristui. Jis buvo turtingas ne tik pinigais, bet ir įsakymų vykdymu, kuo akivaizdžiai didžiavosi. Nors jaunuolis norėjo įgyti amžinąjį gyvenimą, tačiau buvo tai, ką jis mylėjo labiau, todėl jis atmetė Kristaus žodžius.


Jei mes nuolankiai atiduodame savo gyvenimą Viešpačiui ir priimame Jo išgelbėjimo dovaną, Jis mums sako: „Tada ateik ir sek paskui mane“ (Mt 19, 21).


Ko iš mūsų reikalauja Jėzus, kad gautume išganymą ir amžinąjį gyvenimą su Juo? Kas jums trukdo visiškai Jam paklusti?


Brangus Dangaus Tėve, dėkoju, kad Tu atidavei savo Sūnų kaip išpirką už mano nuodėmę. Padėk man visiškai Tau paklusti.


© Our Daily Bread

14 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page