top of page

Pažinti Jo balsą

Julie Schwab

Aš esu gerasis ganytojas: Aš pažįstu savąsias, ir manosios pažįsta mane.“ (Jn 10, 14)


Kartą vasaros Biblijos mokyklos metu Keno bažnyčia nusprendė atvežti tikrus gyvulius ir su jais iliustruoti Biblijos pamokas. Kenas buvo pagalbininkas ir jo paprašė vidun įvesti avį. Išsigandusią avį teko tiesiog jėga įtempti už virvės į mokyklos sporto salę. Tačiau bėgo dienos ir kaskart avis priešinosi vis mažiau. Savaitės pabaigoje Kenui jau nebereikėjo virvės. Jis paprasčiausiai šaukė avį, o ji pasitikėdama sekė jam iš paskos.


Naujajame Testamente Jėzus palygino save su ganytoju ir pasakė, kad Jo avys seks Jį, nes pažįsta Jo balsą (Jn 10, 14). Bet tos pačios avys bėgs nuo svetimo arba vagies (Jn 10, 5). Panašiai kaip avys ir mes, Dievo vaikai, bendraudami su savo Ganytoju, imame atpažinti Jo balsą. Tokiu būdu mes sužinome Jo charakterį ir mokomės Juo pasikliauti.


Sulig tuo, kaip augs mūsų Dievo pažinimas ir meilė Jam, mes vis geriau atskirsime Jo balsą ir saugosimės vagių, kurie ateina tik „vogti, žudyti ir naikinti“ (Jn 10, 10) – šalinsimės tų, kurie mėgina mus apgauti ir atitraukti nuo Kristaus. Skirtingai nuo klaidingų mokytojų, mes galime pasitikėti Ganytojo balsu, kuris veda mus į saugią vietą.


Ką jūs, skaitydami Bibliją, sužinojote apie Dievo charakterį? Kokią įtaką tai padarė jums? Kas jums padeda atskirti Dievo balsą?


Viešpatie, dėkoju, kad Tu esi mano mylimas Ganytojas. Padėk man atskirti Tavo balsą ir sekti tik paskui Tave.


© Our Daily Bread

63 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page