Pažinti Tėvą

Con Campbell

Jėzus jam taria: „Jau tiek laiko esu su jumis, ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti? Kas matė mane, matė Tėvą!“ (Jn 14,9)


Pasakojama, kad kartą britų dirigentas seras Tomas Bičemas (Beecham) viešbučio fojė pamatė išvaizdžią moterį. Ji jam pasirodė pažįstama, todėl jis priėjo pasikalbėti, bet niekaip negalėjo prisiminti jos vardo. Bekalbant, jis neaiškiai prisiminė, jog ji turi brolį.

Tikėdamasis, kad tai jam pasufleruos moters vardą, jis paklausė, kaip gyvena jos brolis ir ar dirba ten pat, kaip anksčiau. „O, jam viskas puikiai sekasi, - atsakė moteris, - ir jis vis dar yra karalius“.


Tokios situacijos (kaip atsitiko serui Bičemui), kada mes kažko neprisimename, būna labai nejaukios. Tačiau kartais tai gali būti žymiai svarbiau: taip, kaip buvo Kristaus mokiniui Pilypui. Juk jis, žinoma, pažinojo Jėzų, tačiau ne visai suprato, kas Jis toks yra. Jis norėjo, kad Jėzus parodytų jiems Tėvą. Todėl Viešpats atsakė: „Kas matė mane, matė Tėvą!“ (Jn 14,9). Būdamas Dievo Sūnus, Kristus parodo Tėvą taip tobulai, kad pažįstant Vieną buvo tolygu pažinti ir Kitą (Jn 9, 10-11).


Norint pažinti Dievo charakterį arba Jo požiūrį į žmones, reikia tik pasižiūrėti į Kristų. Jo charakteris, gerumas, meilė ir gailestingumas atskleidžia Dievo Tėvo charakterį. Ir nors mūsų nuostabus Dievas pranoksta mūsų supratimą, mes gavome dovaną, kurioje Jis atskleidė save, - Jėzų Kristų.


Ar jūs gerai pažįstate Dievo charakterį? Kiek tai atitinka jūsų Jėzaus Kristaus suvokimą?


Brangus Dieve, padėk man geriau pažinti Tave ir augti pagarbia baime Tau.


© Our Daily Bread

25 views0 comments

Recent Posts

See All

Kauno krikščionių baptistų bendruomenė

„Geroji naujiena“

LT97 7300 0100 3429 8092
Įmonės kodas 192084923
Neries kr.16, Kaunas
AB „Swedbank"(banko kodas 73000)

Email: info@gerojinaujiena.lt

Tel.: +37064710570

Jeigu norite gauti informaciją apie mūsų renginius

© 2021 Kauno krikščionių baptistų bendruomenės "Geroji naujiena" techninė pamaldų komanda |  Naudojimosi sąlygos  |   Privatumo politika