top of page

Pažinti Tėvą

Con Campbell

Jėzus jam taria: „Jau tiek laiko esu su jumis, ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti? Kas matė mane, matė Tėvą!“ (Jn 14,9)


Pasakojama, kad kartą britų dirigentas seras Tomas Bičemas (Beecham) viešbučio fojė pamatė išvaizdžią moterį. Ji jam pasirodė pažįstama, todėl jis priėjo pasikalbėti, bet niekaip negalėjo prisiminti jos vardo. Bekalbant, jis neaiškiai prisiminė, jog ji turi brolį.

Tikėdamasis, kad tai jam pasufleruos moters vardą, jis paklausė, kaip gyvena jos brolis ir ar dirba ten pat, kaip anksčiau. „O, jam viskas puikiai sekasi, - atsakė moteris, - ir jis vis dar yra karalius“.


Tokios situacijos (kaip atsitiko serui Bičemui), kada mes kažko neprisimename, būna labai nejaukios. Tačiau kartais tai gali būti žymiai svarbiau: taip, kaip buvo Kristaus mokiniui Pilypui. Juk jis, žinoma, pažinojo Jėzų, tačiau ne visai suprato, kas Jis toks yra. Jis norėjo, kad Jėzus parodytų jiems Tėvą. Todėl Viešpats atsakė: „Kas matė mane, matė Tėvą!“ (Jn 14,9). Būdamas Dievo Sūnus, Kristus parodo Tėvą taip tobulai, kad pažįstant Vieną buvo tolygu pažinti ir Kitą (Jn 9, 10-11).


Norint pažinti Dievo charakterį arba Jo požiūrį į žmones, reikia tik pasižiūrėti į Kristų. Jo charakteris, gerumas, meilė ir gailestingumas atskleidžia Dievo Tėvo charakterį. Ir nors mūsų nuostabus Dievas pranoksta mūsų supratimą, mes gavome dovaną, kurioje Jis atskleidė save, - Jėzų Kristų.


Ar jūs gerai pažįstate Dievo charakterį? Kiek tai atitinka jūsų Jėzaus Kristaus suvokimą?


Brangus Dieve, padėk man geriau pažinti Tave ir augti pagarbia baime Tau.


© Our Daily Bread

27 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page