top of page

Pasirinkite išmintingai

Kirsten Holmberg

„Nes kokia gi žmogui nauda, jei jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo sielai ?“

(Mk 8, 36)


Astronautas Chrisas Fergusonas, į Tarptautinę kosminę stotį skrendančios įgulos vadas, priėmė sudėtingą sprendimą. Šis sprendimas nebuvo susijęs su misijos mechanika ar įgulos saugumu. Jis kalbėjo apie tai, ką Fergusonas laikė svarbiausiu savo reikalu - šeimą. Astronautas nusprendė likti Žemėje ir dalyvauti dukters vestuvėse.


Kartais tenka priimti sudėtingus sprendimus. Tokius, kurie verčia mus apsispręsti, kas gyvenime svarbiau, nes pasirinkdami vieną, atsisakome kito. Tai Jėzus pasakė apaštalams ir pas Jį atėjusiems žmonėms, kai kalbėjo jiems apie svarbiausią sprendimą - sekti paskui Jį. Kad taptų Jo mokiniais, jie turėjo išsižadėti savęs (Mk 8, 34). Jie galėjo būti gundomi vengti aukų sekant Kristumi. Tačiau Jis nurodė, kad toks pasirinkimas kainuotų daug brangiau.


Mes taip pat esame gundomi ieškoti to, kas atrodo vertinga, bet trukdo sekti Kristumi. Prašykime Dievą, kad jis vadovautų mums priimant kasdienius sprendimus, kad juos darytume išmintingai ir Jo garbei.


Kokius sprendimus priėmėte, kurie atitraukė jus nuo Kristaus? Kokie sprendimai priartino

jus prie Jo?


Viešpatie Jėzau, noriu sekti Tavimi. Padėk man atpažinti ir pasirinkti tuos kelius, kurie padės man dar labiau pagilinti ryšį su Tavimi.


© Our Daily Bread59 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page