top of page

Pradėkite nuo pabaigos

Atnaujinta: 2020-11-12

Glenn Packlam

„Esu tikras, kad Tas, kuris jumyse pradėjo gerą darbą, jį ir pabaigs iki Jėzaus Kristaus dienos.“ (Fil 1. 6)


Vaikystėje man dažnai užduodavo klausimą: „Kuo tu nori būti užaugęs?“, o atsakymai keitėsi, kaip besikaitaliojantis pavasario vėjas. Gydytojas. Gaisrininkas. Misionierius. Šlovinimo lyderis. Fizikas arba net slaptasis agentas MacGyveris.


Šiandien, būdamas keturių vaikų tėvas, galvoju, kaip jiems tikriausiai turėtų būti sunku atsakyti į šį klausimą. Kartais man norisi pasakyti: „Aš žinau, kurioje srityje jums pasiseks!“ Kartais tėvai vaikuose mato daugiau, negu patys vaikai.


Tai panašu į tai, ką Paulius matė Filipų miesto tikinčiuose – tuose, kuriuos jis mylėjo ir už kuriuos meldėsi (Fil 1, 3). Jis matė jų ateitį ir žinojo, kuo jie taps, kai šiame gyvenime bus viskas pasakyta ir padaryta. Biblija mums atskleidžia didingą istorijos pabaigos paveikslą – prisikėlimą ir visko atnaujinimą (žr. 1 Kor 15; Apr 21). Ir dar joje kalbama apie Tą, kuris rašo šią istoriją.


Iš kalėjimo parašyto laiško pradžioje Paulius primena Filipų bažnyčiai: „kad Tas, kuris jumyse pradėjo gerą darbą, jį ir pabaigs iki Jėzaus Kristaus dienos.“ (Fil 1. 6) Kristus pradėjo savo darbą, Jis taip pat jį ir užbaigs. Žodis „pradėjo“ yra labai svarbus. Dievas nieko nepalieka neužbaigęs. Todėl Jo darbas nenutrūks, o bus atliktas iki galo.


Kokiame savo istorijos etape jūs dabar esate? Kaip jūs galite atiduoti Kristui „plunksnakotį“, kad Jis jį pabaigtų?“


Viešpatie Jėzau, dėkoju, kad Tu valdai mano istoriją. Ne aš už ją atsakau. Aš atiduodu savo gyvenimą į Tavo rankas. Padėk man Tavim pasikliauti.


© Our Daily Bread

21 peržiūra0 komentarų

Naujausi įrašai

Rodyti viską

Comments


bottom of page