top of page

Savikontrolė Dievo galioje

Kirsten Holmberg

Jo dieviška jėga padovanojo mums viską, ko reikia gyvenimui ir dievotumui.“ (2 Petro 1, 3) 1972 m. atlikto tyrimo, vadinamo „zefyrų testu“, metu buvo tiriamas vaikų gebėjimas kontroliuoti savo norus. Vaikams buvo duotas vienas zefyras, tačiau jiems buvo pasakyta, kad jei jo nesuvalgys ir palauks dešimt minučių, gaus dar vieną. Maždaug trečdalis vaikų galėjo išlaukti dėl antro zefyro, tačiau kitas trečdalis nesugebėjo išlaukti net pusės minutės. Mums gali būti sunku save kontroliuoti, kai pamatome ką nors, ko norime, net jei žinome, kad geriau palaukti. Todėl Petras ragina ugdyti kelias svarbias tikėjimo dorybes, tarp jų ir susivaldymą (2 Pt 1, 5-6). Apaštalas ragina skaitytojus (taip pat ir mus) augti dorybėmis, protingumu, santūrumu, kantrybe, pamaldumu, broliškumu ir meile. Visos šios puikios savybės įrodo mūsų tikėjimo tikrumą (5-8 eil.). Žinoma, taip mes neužsitarnaujame Dievo palankumo ir neužsitikriname sau vietos rojuje. Tačiau mes parodome kitiems ir sau savikontrolės svarbą. Viešpats suteikia mums išminties, jėgų ir "visa, ko reikia gyvenimui ir dievotumui" veikiant Šventajai Dvasiai (3 eil.). Kuriuose žmonėse pastebėjote Kristaus charakterio bruožų? Kaip, padedami Dievo, galite juos išvystyti savo gyvenime? Šventoji Dvasia, prašau, ugdyk manyje savybes, atspindinčias Jėzaus Kristaus charakterį, kad mane supantis pasaulis manyje matytų Tavo dorybes.

© Our Daily Bread

92 peržiūros0 komentarų

Naujausi įrašai

Rodyti viską

Комментарии


bottom of page