top of page

Naudojimosi sąlygos

Šios naudojimosi svetaine taisyklės yra taikomos visiems asmenims, kurie naudojasi žemiau nurodyta internetine svetaine. Pradėdami naudotis žemiau nurodyta svetaine, Jūs įsipareigojate laikytis šių taisyklių reikalavimų.

 

Bendrosios nuostatos

Interneto svetainė (toliau – Svetainė), viešai prieinama adresu www.gerojinaujiena.lt ir www.jezus.lt, nuosavybės teise priklauso ir yra kontroliuojama Kauno krikščionių baptistų bendruomenės „Geroji naujiena“ (toliau – bendruomenė), juridinio asmens kodas 192084923, buveinės adresas: Neries kr.16, Kaunas.

Visi šios Svetainės lankytojai (toliau – Vartotojai) turi laikytis šių Svetainės naudojimo taisyklių (toliau – Taisyklės). Įeidami į šią Svetainę, Vartotojai patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis, apsilankę ir (ar) besinaudojantys Svetainės visomis ir (ar) bet kuria joje teikiamų paslaugų, įskaitant ir Vartotojus, neatlikusius registracijos procedūros.

Šiose Taisyklėse vartojama sąvoka „Naudojimasis Svetaine“ yra suprantama ir aiškinama plečiamai: kaip bet kokių veiksmų atlikimas Vartotojui prisijungus prie Svetainės elektroninių ryšių tinklais.

Kauno krikščionių baptistų bendruomenė „Geroji naujiena“ pasilieka teisę keisti, koreguoti, papildyti ar pašalinti šias Taisykles, tačiau įsipareigoja publikuoti informaciją apie pakeitimus. Jei ir toliau naudositės Kauno krikščionių baptistų bendruomenės „Geroji naujiena“ interneto svetaine, tai reikš, jog sutinkate su pakeitimais.

Privatumas

Bet kokia asmeninė informacija, pateikta naudojantis Kauno krikščionių baptistų bendruomenės „Geroji naujiena“ interneto svetaine, yra tvarkoma atsižvelgiant į Kauno krikščionių baptistų bendruomenės „Geroji naujiena“ Privatumo politiką. Su Privatumo politika galite susipažinti paspaudę šią nuorodą.

Internetinės svetainės www.gerojinaujiena.lt vartotojo registracija, įsipareigojimai bei teisės

Kad taptumėte registruotu www.gerojinaujiena.lt  vartotoju, reikia užpildyti registracijos anketą. Registracijai reikalingas jūsų elektroninis paštas. Visi registruoti www.gerojinaujiena.lt  vartotojų asmeniniai duomenys yra apsaugoti pagal LR įstatymus.

Atlikdamas Registraciją Vartotojas įsipareigoja pateikti teisingą savo el. pašto adresą. Vartotojui draudžiama atlikti Registraciją naudojantis svetimu el. pašto adresu.

Pateikdamas savo el. pašto adresą Vartotojas sutinka gauti informaciją apie Kauno krikščionių baptistų bendruomenės „Geroji naujiena“ ir kitų organizacijų organizuojamus krikščioniško turinio renginius.

bottom of page