top of page

Tarnavimas vaikams

Bendruomenėje veikia Tarnavimas vaikams, kur vaikai mokomi Dievo Žodžio tiesų, skatinami dalyvauti bendruomenės gyvenime giedant giesmeles, dalyvaujant bendruomenės šventėse.

Šiuo metu sekmadieniais, pamaldų metu, veikia dvi grupės:

4-7 m. amžiaus (Smalsučių) grupė. Mokytojos Aistė ir Laimutė.

8-11 m. amžiaus (Biblijos) grupė. Mokytojai Dorotė, Ramunė ir Antanas.

„Mes ne save pačius skelbiame, bet Kristų Jėzų kaip Viešpatį, o mes - jūsų tarnai dėl Jėzaus“

2 Laiškas korintiečiams 4,5

Our Mission
bottom of page