Tarnavimas vaikams

Bendruomenėje veikia Tarnavimas vaikams, kur vaikai mokomi Dievo Žodžio tiesų, skatinami dalyvauti bendruomenės gyvenime giedant giesmeles, dalyvaujant bendruomenės šventėse.

Šiuo metu sekmadieniais, pamaldų metu, veikia dvi grupės:

4-7 m. amžiaus (Smalsučių) grupė. Mokytojos Aistė ir Laimutė.

8-11 m. amžiaus (Biblijos) grupė. Mokytojai Dorotė, Ramunė ir Antanas.

„Mes ne save pačius skelbiame, bet Kristų Jėzų kaip Viešpatį, o mes - jūsų tarnai dėl Jėzaus“

2 Laiškas korintiečiams 4,5