top of page

Dievas viską girdi

Updated: Nov 12, 2020

James Banks

„Viešpatie, Abraomo, Izaoko ir Izraelio Dieve, tebūna šiandien žinoma, kad Tu esi Dievas Izraelyje.“ (1 Kar 18, 36)


Vienas iš pačių ilgiausių istorijoje pašto vėlavimų truko aštuoniasdešimt devynerius metus. 2008 m. Jungtinės Karalystės gyventoja gavo kvietimą į vakarėlį, kuris buvo išsiųstas 1919 m. žmogui, kažkada gyvenusiam jos adresu. Paštininkas įmetė laišką į jos pašto dėžutę, tačiau tokio ilgo vėlavimo priežastis taip ir liko paslaptimi.


Komunikacijos srityje žmonių pastangos kartais sutrinka. Tačiau Biblija teigia, jog Dievas visada girdi savo ištikimuosius. Pirmoje Karalių knygoje pranašas Elijas vaizdžiai pademonstravo žmonėms, kokiu stabmeldžių skaičiumi dievas Baalas skiriasi nuo Tikrojo Dievo Jahvės. Po to, kai Baalo pranašai meldėsi kelias valandas, Elijas ėmė iš jų tyčiotis: „Šaukite garsiau! Juk jis dievas! Gal jis šnekasi, užsiėmęs ar kelionėje? Gal jis miega ir jį reikia pažadinti?“ (1 Kar 18, 27). O paskui jis meldėsi Viešpačiui, kad Jo tauta grįžtų į tikrąjį tikėjimą, ir Dievas parodė savo galią.


Mūsų maldos ne visuomet sulaukia tokio greito atsakymo kaip Elijo atveju. Bet mes galime būti tikri, jog Dievas jas girdi (Ps 34, 17). Biblija primena mums, kad Jis vertina mūsų maldas, laiko jas priešais save auksiniuose induose, kaip brangius smilkalus (Apr 5, 8). Į kiekvieną maldą Dievas atsakys pagal savo tobulą išmintį ypatingu būdu. Danguje laiškai nepasimeta.


Ką jums reiškia, kad Dievas išklauso jūsų madas? Kaip jūs šiandien padėkosite Jam už dėmesį ir ištikimybę?


Dangaus Tėve, kaip nuostabu, jog Tu visada girdi mano maldas! Šlovinu Tave, nes Tau yra brangios mano maldos.


© Our Daily Bread

9 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page