top of page

Meilė, kuri atleidžia

Lisa Samra

[Gyvenkite] atlaidžiai vieni kitiems ir abipusiai atleiskite.“ (Kolosiečiams 3, 13) Aštuoniasdešimt santuokos metų! 2021 m. gegužės 31 d. Pitas ir Rūta, mano vyro dėdė ir jo žmona, šventė šią nuostabią datą. Atsitiktinai susitikę 1941 m., kai Rūta mokėsi koledže, jaunuoliai taip įsimylėjo, kad kitą dieną po studijų baigimo susituokė. Pitas ir Rūta yra įsitikinę, kad Dievas juos suvedė, o vėliau vadovavo visiems kitiems metams. Apmąstydami savo aštuoniasdešimt bendro gyvenimo metų, Pitas ir Rūta sutinka, kad viena svarbiausių jų santuokinės laimės priežasčių buvo noras atleisti. Kiekvienas sveikus santykius palaikantis žmogus supranta, kad mums visiems nuolat reikia atleidimo už tai, kad įskaudinome vienas kitą, nesvarbu, ar tai būtų negražus žodis, sulaužytas pažadas, ar neatliktas darbas. Biblijos tekste, skirtame padėti tikintiesiems gyventi vienybėje, Paulius mini svarbų atleidimo vaidmenį. Ragindamas skaitytojus apsivilkti „nuoširdžiu gailestingumu, gerumu, nuolankumu, romumu ir ištverme“ (Kol 3, 12), apaštalas taip pat ragina juos atleisti vieni kitiems, „jei vienas prieš kitą turite skundą“ (13 eil.). Svarbiausia, kad visi jų santykiai būtų grindžiami meile (14 eil.). Santykiai, pasižymintys Pauliaus aprašytomis savybėmis, yra palaiminimas. Tegul Dievas padeda mums kurti sveikus, meilės ir atleidimo kupinus santykius. Kaip gavote išgydymą atleisdami arba gaudami atleidimą? Kaip sustiprėja santykiai, kai yra atleidimas ir atskaitomybė? Viešpatie Jėzau, padėk man atleisti kitiems, kaip Tu man atleidai.

©Our Daily Bread

102 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page