top of page

Perdegimo sindromas krikščionių tarnavime

Atnaujinta: 2020-11-09

Aurimas Gudas

Kas yra perdegimas?


Perdegimas - tai žmogaus išsekimo būsena, kuri atsiranda dėl per ilgo žmogaus įsitraukimo į tam tikrą veiklą. Pats žodis „perdegimas“ nurodo, kad perdega tik tie žmonės, kurie dega, yra labai emociškai įsitraukę į savo veiklą. Žmonėms, kurie mėgsta patinginiauti beveik nėra šansų perdegti. Perdegimas atsiranda dėl nuolatinio streso. Dažniausiai perdegimas kamuoja žmones, kurių veikla tiesiogiai susijusi su žmonėmis.


Vieni žmonės per daug myli save, o kiti per daug myli kitus. Nors pastarieji atrodo dvasingesni, bet abu šie žmonių tipai Dievui nepatinka, nes Jis įsakė: „Mylėk savo artimą kaip save patį“ (Mt 22, 39).


Kuo pasireiškia?


Perdegimui būdingas fizinis, emocinis ir dvasinis išsekimas, cinizmas, kritęs produktyvumas ir nepasitenkinimas savo veikla. Perdegę žmonės dažnai jaučia stresą, nuovargį, turi problemų su miegu. Jiems nesinori tarnauti, bet jie tai daro per prievartą. Laisvu laiku jiems nepavyksta atsipalaiduoti. Jie atitolsta nuo kitų žmonių, suprastėja jų sveikata. Jie lengvai susinervina, juos lengva išvesti iš kantrybės. Į kitus žmones jie reaguoja labiau kaip į daiktus, nei į asmenis.


Kaip saugotis?


Evangelijos pagal Joną 15 skyriuje randame palyginimą apie vynmedį. Jėzus yra vynmedis, o mes šakelės. Ar šakelė gali duoti daugiau vaisių, jei labiau pasistengs? Ne, mūsų rūpestis yra likti vynmedyje.


Krikščionys turi riziką tapti labai „dvasingais“ ir pamiršti pasirūpinti savo kūnu. 1 Kar 19 randame istoriją apie Eliją, kuris nori numirti. Vėliau jis miega, o Viešpaties angelas jį kelis kartus ragina pavalgyti. Tai jam grąžina norą gyventi. Kitas pavyzdys yra kai Jėzus prikelia mergaitę iš mirusių ir neįsako jai melstis ar ką nors panašaus, bet liepia duoti jai valgyti (Lk 8, 55).


Perdegimas atkeliauja ne pas tuos, kurie daug tarnauja, bet pas tuos, kurie nemoka ilsėtis. Kitaip sakant, įmanoma turėti daug veiklos ir neperdegti, bet reikia daug dėmesio skirti poilsiui, maldai, laikui su Dievu, mokėti ne tik duoti, bet ir priimti.


Tam, kad neperdegtum reikia negyventi lyg nuolat degtų gaisras. Lyg visas veiklas reikėtų atlikti tuojau pat ir tarsi niekas kitas už tave to negalėtų padaryti. Lyg nebūtų Dievo arba Jis nebūtų visagalis.


Teisingas Dievo suvokimas gali saugoti nuo perdegimo. Dievui poilsio nereikia, bet mus Jis sukūrė ribotus, tokius, kuriems poilsis yra privalomas. Tokius, kurie neišgyvena be miego. Dievas juk sukūrė ne tik dieną, bet ir naktį, įsakė vieną dieną per savaitę ilsėtis. Evangelijoje pagal Morkų Jėzus apaštalams liepia atsitraukti nuošaliau nuo žmonių ir pailsėti (Mk 6, 31). Jėzus turėjo labai daug veiklos, bet niekur nematome Jo skubančio. Jis visuomet rasdavo laiko pokalbiui su žmonėmis nepaisant jų statuso visuomenėje, neatstumdavo nei vieno prašančio pagalbos.


Svarbu pasitikrinti ar tikime Evangelija ir ar nesistengiame savęs išgelbėti darbais (Ef 2, 8-9).


Siekiant išvengti perdegimo, reikėtų ilsėtis kasdien, t. y. kiekvieną naktį turėti ramų, gilų miegą, kas savaitę turėti poilsio dieną ir kas metai turėti atostogas.


Išmokti pasakyti „ne“. Tie, kas stipriai įsitraukia į krikščioniškas veiklas yra labiau matomi ir dažniau sulaukia pasiūlymų kur nors tarnauti. Visos šios veiklos bus krikščioniškos ir krikščioniui gali atrodyti, kad Dievas nori, jog jis visose jose dalyvautų. Tačiau, jei jis visuomet sakys „taip“, jam tikrai neliks laiko poilsiui.


Per įsisukimą į įvairias veiklas galima pamiršti pačiam praleisti laiką su Dievu (Lk 10, 41-42).

Svarbu atrasti, kas tave sekina ir kas pakrauna.


Reikia stebėti savo perdegimo ženklus. Jie gali parodyti, kad jau laikas pailsėti. Galima susitarti su kitu broliu ar sese, kad jis karts nuo karto pasiteirautų kaip tu laikaisi ir kada paskutinį kartą ilsėjaisi. Žmonėms, kurie linkę persitarnauti labai sunku save sustabdyti, jiems reikalinga pagalba iš šalies.


Į perdegimą gali vesti įsitikinimas, kad mano vertė priklauso nuo mano veiklos, nuo to, kiek aš padarau. Žinai, kad esi neįkainojamas net jei nieko nedarai? Tavo vertė nepriklauso nuo to, ką tu darai, o nuo to kas tu esi. Tu esi mylimas Dievo vaikas.


Nuo perdegimo labai gelbsti suvokimas, kad yra tik vienas pasaulio Gelbėtojas ir tai nesi tu.


Ką daryti jei perdegei?


Pasitikrink ar tikrai tarnauji toje srityje kur Dievas tave kviečia. Galbūt tarnauji toje srityje, kurioje neturi pakankamai talentų ir dėl to ši veikla tave sekina.


Nustok veikti iš savęs ir grįžk prie Jėzaus jungo. Veikti išvien su Juo. Jėzaus jungas švelnus ir našta lengva. Bet dar daugiau. Jėzus mums žada atgaivą (Mt 11, 28-30)! Žmogiškai mąstant atrodo, kad atgaivą atrasime kur nors Havajų paplūdimyje gerdami ką tik išspaustas vaisių sultis. Bet Jėzus mums siūlo atgaivą tarnaujant kartu su Juo.


Kelti sau mažesniu reikalavimus. Perdegimo laikotarpiu darbingumas bus ženkliai mažesnis, tad nereikia iš savęs tikėtis, kad būsi toks pats darbingas kaip anksčiau. Gali būti, kad savo įsipareigojimus teks sumažinti arba jų visiškai atsisakyti.


Suplanuok savo poilsį ir į žiūrėk kaip į labai būtiną dalyką. Poilsis turi kuo labiau skirtis nuo tavo įprastinės veiklos.


Melskis.


Ieškok Dievo.


Prašyk kitų pagalbos. Nelik vienas. Dabar atėjo laikas priimti pagalbą iš kitų. Papasakok kitiems kaip jautiesi, paprašyk, kad už tave pasimelstų. Tai gali būti puiki proga pripažinti savo silpnumą ir ugdyti nuolankumą (Ekl 4, 9-10).


Nori turėti dvigubai daugiau stiprybės? Tau reikia dvigubai daugiau džiaugsmo (Neh 8, 10). Džiaugsmas Kristuje yra geriausias ginklas prieš pesimizmą ir nusivylimą.


Duok sau laiko. Perdegimas neįvyksta per vieną dieną, tai ilgas procesas. Deja ir atsistatymas po perdegimo irgi užtruks ilgai. Nespausk savęs.


Dėkok. Už viską (1 Tes 5, 18).


Atmink, kad kančia, kurią tu patiri nėra beprasmė. Ji ruošia tau visa pranokstančią amžinąją šlovę (2 Kor 4, 17).


Perdegimo laikotarpiu gali atrodyti, kad Dievas nuo tavęs nutolo. Nors jausmai tau gali sakyti ką kitą, bet iš tikrųjų Dievas yra arti ir Jis tave myli.


Šaltiniai: Ash, Christopher. Zeal without Burnout: Seven Keys to a Lifelong Ministry of Sustainable Sacrifice.

Baker, Rolland. Toward a Biblical Strategy of Mission: The Effects of the Five Christian Core Values of Iris Global. 2013.

Ide, Pascal. Perdegimo sindromas. Gebėjimo duoti liga. 2018.

Martinez, Pablo. Take Care of Yourself: Survive and Thrive in Christian Ministry. 2018.

Straipsnis publikuotas žurnale „Gyvieji šaltiniai”, 2020’3 (91)

10 peržiūrų0 komentarų

Naujausi įrašai

Rodyti viską

Comments


bottom of page