top of page

Dievo Žodžio alkis

Poh Fang Chia

Gavęs tavo žodžius, juos ryte prarijau; tavo žodis atnešė man džiaugsmą ir širdies linksmybę.“ (Jer 15, 16)


Neseniai įtikėjęs Jėzų vyras labai norėjo skaityti Bibliją. Tačiau dėl nelaimingo atsitikimo jis prarado regėjimą ir abi rankas. Kartą jam papasakojo apie moterį, kuri lūpomis skaitė Brailio raštu surinktą tekstą. Jis pamėgino padaryti taip pat, tačiau pasirodė, jog ir jo lūpų nervai buvo nukentėję ir prarado reikiamą jautrumą. Tačiau vėliau jis pastebėjo, kad gali atskirti Brailio simbolius liežuviu! Jis džiaugėsi radęs būdą skaityti ir mėgautis Šventuoju Raštu.

Džiaugsmas ir linksmybė pripildė pranašo Jeremijo širdį, kai jis gavo Dievo Žodį. „Gavęs tavo žodžius, juos ryte prarijau; tavo žodis atnešė man džiaugsmą ir širdies linksmybę“, - rašė jis (Jer 15, 16). Skirtingai negu Judėjos gyventojai, kurie „atmetė Viešpaties žodį“ (Jer 8, 9) Jeremijas buvo paklusnus Žodžiui ir rado jame paguodą. Deja, tas paklusnumas privedė prie to, kad pranašas buvo atstumtas ir neteisingai persekiojamas (Jer 15, 17).

Galbūt kai kurie iš mūsų esame patyrę kažką panašaus. Mes džiugiai skaitėme Dievo Žodį, tačiau, kai jam paklusome, patyrėme kentėjimų ir buvome žmonių atstumti. Kaip ir Jeremijas mes galime atnešti Dievui savo išgyvenimus. Jis atsakė Jeremijui, pakartodamas pažadą, kurį davė, kai pašaukė jį pranašo tarnystei (Jer 15, 19-21 palyginkite su Jer 1, 18-19). Dievas jam priminė, kad visuomet palaiko savo tarnus. Mes taip pat galime tvirtai tuo pasitikėti. Viešpats yra ištikimas ir niekuomet nepaliks mūsų.


Kada jus patyrėte džiaugsmą skaitydami Raštą? Kas gali jums padėti atgauti Dievo ir Jo Žodžio troškulį?


Ištikimas Dieve, dėkoju, kad Tu kalbi su manim per Biblijos žodžius. Padėk man nepaliaujamai ieškoti Tavęs ir būti Tau ištikimam.


© Our Daily Bread

53 peržiūros0 komentarų

Naujausi įrašai

Rodyti viską

Comments


bottom of page