top of page

Dievo vadovavimas

Marvin Williams

„Palaimintas žmogus, kuris nesielgia, kaip pataria bedieviai, nestoja į nusidėjėlių kelią, nesėdi su apjuokėjais.“ (Ps 1, 1)


Kai bankas per klaidą sutuoktinių porai priskaičiavo 120 000 dolerių, jie puolė pirkti viską, ką tik galėjo: įsigijo visureigį, namelį ant ratų bei du keturračius ir dar apmokėjo visus kreditus. Tačiau bankas aptiko klaidą, liepė porai grąžinti pinigus. Deja, tuo metu sutuoktiniai jau buvo išleidę visus pinigus. Tada jie buvo apkaltinti dėl stambios vagystės. Teisme vyras pasakė žurnalistams: „Mes paklausėme blogų patarimų“. Sutuoktiniai per vėlai suprato, kad klausydamiesi blogų patarimų (ir išleisdami svetimus pinigus) jie sužlugdė savo gyvenimą.


Skirtingai nuo jų psalmininkas duoda išmintingus patarimus, kurie gali padėti mums neatsidurti panašiose gyvenimo situacijose. Jis rašo, kad iš tikrųjų palaiminti (laimingi) yra tie žmonės, kurie vengia įtakos žmonių, kurie netarnauja Dievui (Ps 1, 1). Jie žino, kad neišmintingi, nepatinkantys Dievui patarimai gali turėti pasekmių, už kurias teks brangiai sumokėti. O svarbiausia, tokie žmonės vadovaujasi ir mėgaujasi amžinomis Biblijos tiesomis (Ps 1, 2). Jie žino, kad paklusdami Dievo vadovavimui jie gyvens stabilų ir vaisingą gyvenimą (Ps 1, 3).


Priimdami mažus ar didelius sprendimus dėl darbo, pinigų, santykių ir visokių kitokių dalykų, ieškokime Dievo išminties Biblijoje, dievobaimingų žmonių patarimuose ir Šventosios Dvasios vadovavimo. Jos vedimas yra patikimas ir būtinas, norit gyventi pilnavertį gyvenimą ir nesužlugti.

Kodėl manote, kad Šventasis Raštas yra būtinas, priimant Dievui patinkančius sprendimus? Su kuo jūs tariatės? Kodėl šiais žmonėmis galima pasikliauti?


Mylintis Dieve, prieš prašant Tavo patarimų dėl dalykų, kurių neišmanau, padėk man būti paklusniam tose srityse, kurias suprantu, ir mylėti Tave bei savo artimus.


© Our Daily Bread

11 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page