top of page

Gyvas dokumentas

Karen Pimpo

Palaimintas žmogus, kuris nesielgia, kaip pataria bedieviai (...) bet mėgsta Viešpaties įstatymą ir mąsto apie Jo įstatymą dieną ir naktį.“ (Ps 1, 1-2)


Prisimindamas savo senelio darbą, Peteris Kroftas (Peter Croft) rašė: „Aš nuoširdžiai trokštu, kad žmogus atsiversdamas Bibliją ne tik suprastų, bet ir pajustų Šventąjį Raštą, kaip gyvą liudijimą, tokį pat svarbų, pavojingą ir jaudinantį, koks jis buvo prieš tūkstančius metų“.


Peterio senelis buvo jaunimo pastorius J. B. Filipsas (J. B. Phillips), kuris Antrojo pasaulinio karo metu sukūrė naują Biblijos parafrazę anglų kalba. Jis norėjo padaryti ją gyvą ir labiau suprantamą savo bažnyčios jaunimui.


Kaip ir J. B.Filipso mokiniai mes, norėdami suprasti Šventąjį Raštą, kartais susiduriame su sunkumais. Nebūtinai to priežastis yra Biblijos vertimas. Norint ją suprasti, mums trūksta laiko, uolumo ar tinkamų nagrinėjimo priemonių. Tačiau pirmoje psalmėje yra pasakyta:„Palaimintas žmogus, kuris nesielgia, kaip pataria bedieviai (...) bet mėgsta Viešpaties įstatymą ir mąsto apie Jo įstatymą dieną ir naktį“ (Ps 1, 1-2). Kasdienis Šventojo Rašto apmąstymas leidžia mums „klestėti“ bet kokiu metu, nepaisant to, su kokiais sunkumais mes besusidurtume.


Kaip jūs suvokiate Bibliją? Ar ji vis dar yra aktuali šiandienos gyvenimui, vis dar pavojinga savo pašaukimu kviesti įtikėti ir sekti Kristumi, vis dar jaudinanti giliu Dievo ir žmonijos pažinimu. Biblija – tarsi vandens srovė (Ps 1, 3), kasdien aprūpinanti mus būtina drėgme. Kreipkimės į ją šiandien: skirkime laiko, raskime reikiamų priemonių ir prašykime Dievo, kad padėtų mums pajausti Šventąjį Raštą kaip gyvą dokumentą.


Su kokiomis kliūtimis jūs susiduriate, skaitydami Bibliją? Kaip jūs galite „išgryninti atmosferą“, kad išgirstumėte Dievo balsą?


Dieve, padėk man šiandien pajusti Šventąjį Raštą kaip gyvą dokumentą.


© Our Daily Bread


83 peržiūros0 komentarų

Naujausi įrašai

Rodyti viską

コメント


bottom of page