top of page

Jūs galite atlaikyti bet kokius gundymus

Rick Renner

Jums tekęs pagundymas tėra tik žmogiškas. Bet Dievas ištikimas. Jis neleis jūsų gundyti daugiau nei jūsų jėgos leidžia, bet kartu su pagundymu duos ir išeitį, kad sugebėtumėte jį atlaikyti.“ (1 Kor 10, 13)


Kiekvienam iš mūsų kartais tenka atlaikyti vienokį arba kitokį gundymą, todėl jeigu dabar jūs grumiatės su kokiu nors pagundymu, tegul tai jūsų netrikdo. Tačiau tuo pat metu jūs neturite jam pasiduoti, jūs galite prieš jį atsilaikyti. Galima nugalėti visus pagundymus. Tik jūs turite nuspręsti, jog būsite nugalėtojas, o ne nugalėtasis.

Galbūt jūs niekuomet nesusimąstėte apie tai, jog velnias, pasinaudodamas jūsų protu ir emocijomis, siekia priversti jus nusidėti. Jis primeta jums mintis, stengdamasis pastūmėti jus daryti kažką negero. Tuo metu jūs aiškiai suprantate, jog šias mintis galite iš karto atmesti, tačiau galite ir leisti joms suktis jūsų galvoje, kol galiausiai jos ten įsišaknys ir taps tvirtove, kurią vėliau teks sugriauti. Ir vis dėlto, iš karto atsisakydami tų nuodėmingų minčių, jūs išvengsite tolimesnės kovos su jomis.  


Tai susiję ir su seksualiniais gundymais. Jūs galite nusigręžti ir nežiūrėti į gundymo objektą, o galite puoselėti apie jį mintis, kol jos neužpildys visos jūsų vaizduotės. Jeigu jūs leisite suktis mintims, kurias jums primeta velnias, tai greitai jūsų prote jis sukels tikras grumtynes. Jeigu jūs iš karto nenuspausite stabdžių ir nesustabdysite šio minčių srauto, velnias jus nugalės. Štai kodėl yra taip svarbu kontroliuoti mintis, kurios ateina į jūsų galvą. Jeigu jūs paprašysite Šventosios Dvasios šiuo klausimu jums padėti, tokiu būdu atimsite iš velnio galimybę bet kokioje gyvenimo sferoje jus nugalėti.


Velnias – manipuliacijų genijus. Jis žino: jeigu jam pasiseks priversti jus nors kiek pamąstyti apie ką nors blogo, tai jam pasiseks ir sugundyti jus padaryti tą blogį. Velnias taip mokėjo įtikinėti, kad apgavo nuostabius, stiprius angelus, todėl jam kur kas lengviau apgauti žmones, gyvenančius toli gražu netobulame pasaulyje ir turinčius daugybę trūkumų. Žmonės yra emocionalūs, o tai juos daro dar labiau pažeidžiamus prieš suktą velnio apgaulę ir manipuliacijas.


Šėtonas tykoja tinkamo momento – kai jūs pavargęs, esate silpnas, sudirgęs. Galbūt jūs prabudote būdamas blogos nuotaikos, kas nors jus suerzino arba tiesiog atsikėlėte ne ta koja. Ir štai tuomet velnias pametėja jums neigiamą mintį. Jis užklumpa nelauktai, nes nusilpsta jūsų budrumas. Supraskite, kai blogos mintys ima jaukti jūsų protą, tai reiškia, kad šėtonas stato jums pinkles. Jis nori jus ten įvilioti, sužeisti ir nusiaubti, o drauge su jumis ir kitus žmones, kuriuos jūs mylite. Jis nori, kad jūs prarytumėte jauką ir užkibtumėte ant kabliuko. Tačiau būkite budrūs ir stenkitės daugiau nebepatekti į jo pinkles. Na, o jeigu jūs jau ten atsidūrėte, išeitis vis tiek yra.


Pirmasis laiškas Korintiečiams primena: „Jums tekęs pagundymas tėra tik žmogiškas. Bet Dievas ištikimas. Jis neleis jūsų gundyti daugiau nei jūsų jėgos leidžia, bet kartu su pagundymu duos ir išeitį, kad sugebėtumėte jį atlaikyti“. Graikų kalbos žodis „peirasmos“ – „gundymas“, susijęs su  įvairiu išoriniu šaltiniu, kuris atakuoja jūsų silpnybes. Tas šaltinis jus traukia kaip magnetas, jo balsas gundančiai skamba jūsų mintyse, jausmuose, verčia darbuotis jūsų vaizduotę, vilioja. Jeigu to srauto nesustabdysite, užkibsite ant jo kabliuko, ir tai įtrauks jus tiesiai į nuodėmės tankmę.

Todėl nepasiduokite jus supantiems pagundymams. Jums reikia keltis, susirinkti savo daiktus ir skubiai išeiti iš gundymo vietos. Bėkite iš ten, kiek kojos neša. Jūs ten nepririštas. Jūs galite iš ten pasišalinti. Jūs galite taip pat lengvai iš ten išeiti, kaip ir ten nuėjote. Ten jus nunešė jūsų kojos, jos iš ten jus ir išneš. Dievas jums padės išvengti gundymo, jeigu jūs patys to panorėsite.


Tik jūs nusprendžiate: ar pasinaudoti gelbėjimosi liuku ar ne.


v  Jeigu jūs jaučiate, kad tuojau pratrūksite, pasišalinkite, kol tai neįvyko.

v  Jei į jūsų širdį braunasi nuoskauda, užkirskite tam kelią, kad jos išvengtumėte.

v  Jeigu jūs jaučiate, kad jus baigia įveikti tinginystė, nedelsiant imkitės darbo.

v  Jeigu jums kilo pagunda pavogti, bėkite kiek kojos neša nuo to, į ką tiesiasi jūsų rankos.

v  Jeigu jus traukia seksualinė nuodėmė, nedelsiant iš ten išeikite.

v  Jeigu jums iškilo pagunda padaryti kokią nors neteisybę, negaišdami laiko gelbėkitės nuo tos pagundos.


Daug krikščionių yra nelaisvėje, nes nepasišalino pro gelbėjimosi liuką. Dabar jie neturi gyvenimo džiaugsmo, neturi ramybės ir pasisekimo. Jie nelaimingi, nes nenorėjo pabėgti nuo pagundos, nors Dievas jiems suteikė tokią galimybę. Prašykite Viešpaties parodyti jums išeitį. Jūs galite išvengti, išslysti, išsisukti, išsigelbėti, atsisakyti bet kokio gundymo. Jūs net galite visiškai susidoroti su bet kokiu gundymu. Jūs ir tik jūs nusprendžiate: ar sustabdyti šį minčių polinkį į nuodėmę ir pabėgti nuo pagundymo. Tą akimirką, kai jūs priimate tokį sprendimą, prasideda jūsų išsilaisvinimas nuo nuodėmės valdžios.


Taigi šiandien Viešpats jūsų klausia: „Ar jūs rengiatės likti ten, kur esate dabar, ar esate pasirengę žengti žingsnius teisinga kryptimi, kad užbaigtumėte su gundymu ir išsikapanotumėte iš velnio pinklių?“ Koks bus jūsų atsakymas? Ką jūs rengiatės daryti? Dievas laukia jūsų sprendimo: ar panorėsite įgyti laisvę, kurią Jis jums siūlo, ar veikiau liksite nuodėmės įkaitu iki savo dienų pabaigos? Tai yra jūsų pasirinkimas. 

51 peržiūra0 komentarų

Naujausi įrašai

Rodyti viską

Comments


bottom of page