top of page

Kas tu toks?

Anne Cetas

„Kas yra žmogus, kad jį atsimeni…“ (Ps 8,4)


Jo vardas Dnianas (Dnyan). Jis laiko save pasaulio studentu. „Visa tai yra didelis universitetas“, - jis kalba apie miestus, pro kuriuos pravažiuoja. 2016 metais Dnianas buvo išvykęs į keturių metų kelionę dviračiu, kurios metu susipažino su žmonėmis ir mokėsi iš jų. Jeigu iškildavo kalbos barjeras, jis pastebėjo, jog kartais žmonės gali vienas kitą suprasti ir be žodžių. O be to, savo telefone jis turi priedą – vertėją. Savo kelionę jis matuoja ne nuvažiuotais atstumais, ne aplankomų vietovių skaičiumi, o žmonėmis, kurie jo širdyje paliko pėdsaką. „Galbūt aš nemoku tavo kalbos, bet aš noriu sužinoti, kas tu toks“, - sako jis.


Mūsų pasaulis yra labai didelis. Tačiau Dievas viską žino apie jį ir jame gyvenančius žmones - žino visiškai ir tobulai. Psalmininkas Dovydas su pagarbia Dievo baime svarstė apie Dievo rankų darbus: dangus, mėnulį ir žvaigždes (Ps 8, 4). Jis stebėjosi: „Kas yra žmogus, kad jį atsimeni, ir kas žmogaus sūnus, kad jį aplankai?“ (Ps 8, 4)


Dievas žymiai geriau, negu kas nors kitas, pažįsta jus. Ir be to Jis jumis rūpinasi. Ką galima būtų daugiau pasakyti, kaip ne tai: „Viešpatie, mūsų Valdove, koks įstabus Tavo vardas visoje žemėje!“ (Ps 8, 1.9)


Kaip jūs jaučiatės žinodami, kad Dievas viską žino apie jus ir myli jus? Kaip tikėjimas šia tiesa pasireiškia jūsų gyvenime?


Brangus Dieve, nuostabu suvokti, kad Tu žinai viską apie savo kūriniją. Dėkoju už tai, kad ir mane Tu asmeniškai ir giliai pažįsti.


© Our Daily Bread

5 peržiūros0 komentarų

Naujausi įrašai

Rodyti viską

Kommentare


bottom of page