top of page

Niekada nepasiduok!

Patricia Raybon

Šita įstatymo knyga teneatsitraukia nuo tavo burnos.“ (Joz 1, 8)


„Laikas praėjo. Atėjo karas“. Taip vyskupas Semis Nigo iš Sudano pietuose esančios Kaliko tautos pasakojo apie trukdžius ir vėlavimą, verčiant Bibliją į jo gimtąją kalbą. Jo bažnyčia ilgai darbavosi prie šio vertimo, tačiau kaliko kalboje nė vienas Biblijos žodis taip ir nebuvo išspausdintas. Prieš kelis dešimtmečius vyskupo Nigo senelis pradėjo Biblijos vertimo projektą, bet jį įgyvendinti sutrukdė karas ir liaudies bruzdėjimai. Ir vis dėlto, nepaisant nuolatinių šiaurės Ugandoje ir Konge esančių bėglių stovyklų užpuolimų, vyskupas su kitais tikinčiaisiais tęsė darbą.


Jų atkaklumas buvo apvainikuotas sėkme. Beveik po trisdešimties metų pastangų kaliko kalboje Naujasis Testamentas buvo išleistas ir išdalintas pabėgėliams jaudinančioje šventėje. „Kaliko žmonių motyvacija neapsakoma“, - sakė vienas iš projekto konsultantų.


Kaliko krikščionių pasišventimas atspindi ištikimybę, apie kurią Jozuei kalbėjo Dievas. Viešpats pasakė:„Šita įstatymo knyga teneatsitraukia nuo tavo burnos, bet mąstyk apie ją dieną ir naktį, kad tiksliai vykdytum viską, kas joje parašyta; tada visa, ką bedarytum, klestės ir visur tau seksis.“ (Joz 1, 8) Su tokiu pat atkaklumu kaliko tikintieji dirbo versdami Šventąjį Raštą. Dabar, „kai jūs atvykstate į stovyklas, jie šypsosi, - sakė vienas iš vertėjų. – Biblijos studijavimas jiems suteikia viltį“. Tad ir mes kaip kaliko žmonės niekuomet nepasiduokime ieškodami jėgos ir išminties Dievo Žodyje.


Ar jūs esate atkaklūs skaitydami ir nagrinėdami Šventąjį Raštą? Kieno pagalbos jūs galite paprašyti, norėdami geriau suprasti Bibliją?


Mylintis Dieve, sužadink manyje didesnį troškimą skaityti, nagrinėti ir pažinti Bibliją bei niekuomet nepasiduoti, siekiant suprasti Tavo išmintį.


© Our Daily Bread

47 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page