top of page

Tiksintis laikrodis

Lesle Koh

Būk kantrus ir lauk VIEŠPATIES.“ (Ps 37, 7; Biblijos draugijos vertimas)

Grupė darbininkų iš užšalusio ežero pjovė ledą ir vežė į ledainę. Ir staiga vienas iš jų pastebėjo, kad tame belangiame rūsyje pametė laikrodį. Jis kartu su draugais ėmė jo ieškoti, bet veltui.


Kai jie pasidavė ir liovėsi ieškoję, juos stebėjęs berniukas įėjo vidun ir neužilgo pasirodė su laikrodžiu rankoje. Visi jo klausinėjo, kaip jis sugebėjo rasti laikrodį. O jis atsakė: „Aš paprasčiausiai prisėdau ir klausiausi. Netrukus išgirdau, kaip tiksi laikrodis“.

Biblijoje daug kalbama apie tai, kaip svarbu mokėti nurimti. Ir nestebina, juk Dievas kreipiasi į mus tyliu vėjo dvelksmu (1 Kar 19, 12; Biblijos draugijos vertimas). Gyvenimo triukšme Jį išgirsti būna nelengva. Bet jei mes liausimės skubėję ir rasime „tylų laiką“ bendrauti su Dievu bei mąstyti apie Raštą, tai galėsime išgirsti Jo švelnų balsą.

Psalmės 37, 1-7 eilutėse autorius patikina mus, kad galime pasikliauti Dievu, kuris mus išgelbės iš piktų žmonių užmačių, apgins, suteiks mums prieglobstį ir padės mums likti ištikimiems. Bet kaip tai gauti, kai aplinkui visuotinė suirutė ir netvarka?

Psalmėje 37, 7 eilutėje pasakyta: „Būk kantrus ir lauk VIEŠPATIES“. Mes galėtume pradėti nuo to, kad imtume leisti keletą minučių maldos tylumoje. Arba skaitydami Bibliją neskubėtume ir leistume jos žodžiams prasiskverbti į mūsų širdį. Ir tada galbūt mes išgirsime, kaip Jis savo išmintimi kreipiasi į mus. Tyliai ir nuosekliai, tarsi tiksintis laikrodis.

Kaip kiekvieną dieną jūs galite nurimti Dievo akivaizdoje? Kas jums gali padėti likti tylumoje ir klausytis?

Mylintis Dieve, suteik man kantrybės ir susivaldymo, kad kasdien galėčiau kurį laiką ramiai pabūti su Tavimi ir išgirsti Tavo švelnų balsą.

© Our Daily Bread

32 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page