top of page

Trimituokite!

Lisa M. Samra

„Jūsų džiaugsmo dieną, šventės dieną ir pirmą mėnesio dieną, trimituokite...“ (Sk 10, 10)


Trimito signalas – tai paprasta melodija, kurią JAV kariuomenėje trimituoja dienos pabaigoje, o taip pat per laidotuves. Buvau nustebusi, kai perskaičiau šios muzikos neoficialius tekstus ir aptikau, kad daugelis iš jų baigiasi žodžiais „Dievas yra arti“. Nepaisant to, ar užklumpa naktis, ar kažkas aprauda savo artimąjį, šie nuostabūs žodžiai primena kareiviams, kad Dievas yra šalia.


Senajame Testamente trimitai taip pat primindavo izraelitams, kad Dievas yra arti. Per šventes, kurios buvo sandoros tarp Dievo ir Izraelio dalis, izraelitai turėjo trimituoti (Sk 10, 10). Trimito garsas primindavo ne tik tai, kad Dievas dalyvauja šventėje, bet ir tai, kad Jis yra pasiekiamas ir negandos metu, kai Jo labiausiai reikia. Ir Dievas troško jiems padėti.


Šiandien vis dar reikia mums priminti, kad Dievas yra šalia. Garbindami Jį, mes galime Jo šauktis maldose ir giesmėse. Galbūt mūsų maldas galima palyginti su trimitais, kurie šaukiasi Dievo pagalbos. Ir Raštas mus užtikrina, kad Dievas visada girdi tuos, kurie į Jį kreipiasi (1 Pt 3, 12). Atsakydamas į mūsų prašymus Jis primena, kad yra šalia, paguosdamas ir padrąsindamas mus gyvenimo sunkumuose ir liūdesyje.


Kada jūsų maldos buvo panašios į pagalbos šauksmą? Kas primena, kad Dievas girdi mūsų maldas ir padrąsina jus?


Dangaus Tėve, dėkoju, kad atsiliepi į mano pagalbos šauksmą ir užtikrini mane savo galingu buvimu bei meile.


© Our Daily Bread

10 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page