top of page

Veidrodžio testas

Atnaujinta: 2023-10-19

Katara Patton

Bet kas įsižiūri į tobuląjį laisvės įstatymą ir jį vykdo, kas tampa nebe klausytojas užuomarša, bet darbo vykdytojas, tas bus palaimintas savo darbuose.“ (Jokūbo 1, 25) „Kas yra tas veidrodyje?“ - psichologai klausia mažylių, kai atlieka savęs atpažinimo testą. Iki pusantrų metų amžiaus vaikai paprastai nesieja savęs su savo atspindžiu. Tačiau kai jie tampa vyresni, pradeda suprasti, kad žiūri į save. Savęs atpažinimas yra sveikos vaiko raidos požymis. Tai taip pat svarbu ir dvasiniam augimui. Jokūbas savo laiške Dievo duotą „tiesos žodį“ lygina su veidrodžiu (Jok 1, 18). Ką jame matome? Ar atpažįstame save meilės ir nuolankumo žodžiuose? Ar skaitydami Dievo įsakymus matome savo veiksmus? Biblija padeda mums suprasti, ar mūsų veiksmai atitinka Dievo norus, ar turime atgailauti ir keistis. Jokūbas ragina mus nebūti paviršutiniškais ir užmaršiais skaitytojais, „apgaudinėjančiais save“ (22 eil.). Biblijoje pateikiamas išsamus planas, kaip išmintingai gyventi pagal Dievo valią. Skaitydami, apmąstydami ir gilindamiesi į ją, prašykime Viešpaties atverti mums akis, kad galėtume pažvelgti į savo širdis, ir stiprybės, kad galėtume imtis būtinų pokyčių. Ką matote žvelgdami į Rašto veidrodį? Ką jums reikėtų pakeisti? Viešpatie, padėk man naudoti Bibliją kaip veidrodį, kad joje atsispindėtų mano veiksmai, motyvai ir visas mano gyvenimas.

© Our Daily Bread

51 peržiūra0 komentarų

Naujausi įrašai

Rodyti viską

Comments


bottom of page