top of page

Klausymosi svarba

James Banks

Klausausi, ką kalba VIEŠPATS Dievas.“ (Ps 85, 9; Biblijos draugijos vertimas)


„Greičiau skubėkite čia! Mes susidūrėme su ledkalniu!“ Tokie buvo pirmieji žodžiai, kuriuos laivo „Carpathia“ radistas Haroldas Kotamas (Cottam) priėmė iš skęstančio „Titaniko“ 1912 m. balandžio 15 d., 12:25 min. nakties. „Carpathia“ buvo pirmasislaivas atplaukęs į nelaimės vietą ir išgelbėjęs 706 gyvybes.


Po kelių dienų per klausymus JAV Senate laivo „Carpathia“ kapitonas Arturas Rostronas liudijo: „Absoliučiai viskam vadovavo Dievo apvaizda (...) Radistas laiku atsidūrė radijo kabinoje, nors jau tuo metu nedirbo. Tiesiog persirenginėjo ir klausėsi (...) Galbūt, jau po dešimties minučių jis būtų miegojęs, o mes nebūtume išgirdę šio pranešimo“.


Klausytis yra svarbu, o ypač klausytis Dievo. Koracho sūnūs 85 psalmėje skatina atidžiai klausytis: „Klausausi, ką kalba VIEŠPATS Dievas; jis skelbia ramybę savo tautai – savo ištikimiesiems, jeigu jie negrįš į savo kvailybę. Tikrai jo išgelbėjimas ranka pasiekiamas tiems, kurie jo pagarbiai bijo“ (Ps 85, 9-10; Biblijos draugijos vertimas). Jų įspėjimas skamba ypač skaudžiai, nes jų protėvis Korachas sukilo prieš Dievą ir žuvo dykumoje (Sk 16, 1-35).


Tą naktį, kada skendo „Titanikas“, žymiai arčiau buvo kitas laivas, tačiau jo radistas miegojo. Jeigu jis būtų išgirdęs nelaimės signalą, tai greičiausiai būtų pavykę išgelbėti daugiau žmonių. Jeigu klausome Dievo ir paklustame Jo mokymui, Jis mums padės įveikti net pačius neramiausius gyvenimo vandenis.


Ar įsiklausote šiandien, ką kalba Dievas ir Jo Žodis? Kaip tai jums padeda ir gali padėti kitiems?


Dangaus Tėve, padėk man savo mintimis, žodžiais ir darbais būti arti Tavęs. Prašau, panaudok mane kaip savo tarną, kad suteikčiau kitiems Tavo vilties.


© Our Daily Bread

80 views0 comments

Recent Posts

See All

Bình luận


bottom of page