top of page

Maldos privilegija

Lisa M. Samra

„O mano sūnui Saliamonui duok tobulą širdį, kad jis laikytųsi Tavo įsakymų, nuostatų bei paliepimų.“ (1 Krn 29, 19)


Kantri muzikos atlikėjo Kriso Stepltono (Chris Stapleton) labai asmeniška daina „Tėvas daugiau nebesimeldžia“ buvo įkvėpta jo tėvo maldų už jį. Išraiškingi žodžiai atskleidžia priežastį, dėl ko tėvo maldos baigėsi. Tai nebuvo nusivylimas ar nuovargis, o jo mirtis. Stepltonas įsivaizdavo, kaip dabar vietoj to, kad kreiptųsi į Kristų maldoje, tėvas vaikščioja ir kalbasi su Juo akis į akį.


Stepltono prisiminimai apie tėvo maldas už jį primena maldą Biblijoje, kurioje tėvas taip pat meldžiasi už sūnų. Kai karaliaus Dovydo gyvenimas artinosi prie pabaigos, jis ruošė savo sūnų Saliamoną tapti kitu Izraelio karaliumi.


Surinkęs žmones į naujojo karaliaus Saliamono patepimą, Dovydas, kaip ne kartą praeityje, visus pakvietė maldai. Jis prisiminė Dievo ištikimybę Izraeliui ir meldėsi, kad žmonės liktų Jam ištikimi. O paskui meldėsi asmeniškai: „O mano sūnui Saliamonui duok tobulą širdį, kad jis laikytųsi Tavo įsakymų, nuostatų bei paliepimų.“ (1 Krn 29, 19)


Mes taip pat turime nepaprastą privilegiją ištikimai melstis už žmones, kuriuos Dievas paskyrė būti mūsų gyvenime. Mūsų ištikimybė maldoje gali padaryti įtaką ir po to, kai mūsų gyvenimas pasibaigs. Taip pat kaip ir Dievas, kai Dovydas numirė, toliau atsakė į jo maldą už Saliamoną ir Izraelį, taip ir mūsų maldų įtaka gyvens ilgiau už mus pačius.


Kieno maldos padarė didelę įtaką jūsų gyvenime? Kaip jūs galite savo maldomis palaikyti kitus?


Dangaus Tėve, atnešu Tau maldoje man brangius žmones ir prašau, kad Tu įgyvendintum savo planus jų gyvenime.


© Our Daily Bread

11 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page